วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่6 การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ

บทที่6 การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ

     
                       
การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ คือการกำหนดส่วนของข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักณ์ไว้เป็นจุดเชื่อมโยง (Link)ไปยังเอกสารที่อยู่ใน ตำแหน่งอื่นๆ เช่น หน้าเดียวกัน หน้าอื่นๆ เว็บเพจหรือเว็บไซด์อื่นๆ
 
 
1.การเชื่อมโยงโดยใช้ข้อความ
 
 
<A HREF=ตำแหน่งที่ต้องการเชื่อมโยง > ข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง</A>
 

2.การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
<A   HREF=ตำแหน่งที่ต้องการเชื่อมโยง > < IMG SRC="ชื่อสกุลไฟล์รูปภาพ"   ALT="คำอธิบาย"</A>

3.การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
กำหนดจุดเชื่อมโยง(Link)
<A   HREF="#ชื่อจุดปลายทางที่ต้องเชื่อมโยง" > ข้อความ</A>กำหนดจุดปลายทางที่ต้องเชื่อมโยง
<A   NAME="#ชื่อจุดปลายทางที่ต้องเชื่อมโยง" > ข้อความ</A>
4.การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น

 
<A   HREF="ชื่อไฟล์ปลายทางที่ต้องเชื่อมโยง" > ข้อความ</A>5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น
<A   HREF="http://ชื่อไฟล์ปลายทางที่ต้องเชื่อมโยง" > ข้อความ</A>
6.การเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
<A   HREF="ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด" > ข้อความ</A>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น